Produktionschef

Attraktiv stilling i velkonsolideret virksomhed med egen produktion af højt forædlede fødevarer til detail og foodservice i Danmark og udvalgte eksportmarkeder.

Er du en motiverende leder, som opnår ejerskab i beslutninger, inspirerer og videreudvikler virksomhedens medarbejdere? Har du en moden tilgang med dagsaktuel indsigt i automation og viden om optimering af produktion?

Polar Seafood Esbjerg indgår i Polar Seafood koncernen, der har egne fisketrawlere og BRC-godkendte forarbejdningsvirksomheder på Grønland og i Danmark. Koncernen er blandt Skandinaviens største eksportører af forarbejdede fiskeprodukter. I Polar Seafood Esbjerg forædles og pakkes primært koldtvandsrejer i pakkestørrelser fra 100 g. til 10 kg.

Polar Seafood Esbjerg har organisatorisk egne hovedfunktioner og drives som en selvstændig forretningsenhed.

Vi vil gerne i dialog med dig, der har stor erfaring med produktion og gerne kendskab til højt forædlede hygiejnesensitive fødevarer. Du som evner at se nye muligheder i produktion og flow.

Du får reference til direktøren og ansvar for at videre udvikle produktionen.

Ansvarsområder og opgaver

 • Ledelse af produktionen, som foregår via 2-hold skift på 6 linjer samt ansvar for Lager og Teknik.
 • Produktionsoptimering via relevante analyser og metoder.
 • Automationsoplæg med faktabaserede investeringsforslag.
 • Udvikling, rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.
 • Sikre kvalitets- og hygiejneforståelse

Resultatkrav

 • Optimere produktion og effektivitet.
 • Sikre omkostningsreduktioner.
 • Producere i henhold til kundespecifikationer til kæder og samarbejdspartnere.
 • Udvikle medarbejdere og sikre høj arbejdsglæde.
 • Compliance med overholdelse gældende lovgivning og certificeringer.

Samarbejdesparter og interessenter

Internt: Ledergruppe og alle nøglemedarbejdere. Kollegaer i søsterselskaber.
Eksternt: Myndigheder og leverandører.

Din baggrund

Du har relevant branche erfaring fra lignende stilling og motiveres af fortsat at kunne udvikle dig og virksomheden i et dynamisk miljø.

Din uddannelsesmæssige baggrund er sandsynligvis Produktionsingeniør eller tilsvarende. Du har løbende suppleret og opdateret din produktionsindsigt med relevante kurser. Virksomheden vægter i høj grad:

 • Ledelses erfaring hvor du møder medarbejdere og kollegaer i øjenhøjde.
 • Faktabaseret og analytisk.
 • Tæt på og er i produktionen fremfor kontoret.
 • Dansk på forhandlingsniveau og forstår engelsk.

Personlige egenskaber

Du er vellidt som leder, og du evner at holde et godt humør, også når det går stærkt. Du har en åben, lyttende og anerkendende tilgang. Din ledelsesstil er resultatorienteret, og du ved, at de bedste resultater opnås via velmotiverede medarbejdere, der har fået den rette vejledning og træning. Du ved, at det er ude i produktionen, du skal opholde dig for at være tæt på udfordringer og løsninger.

Det er hensigtsmæssigt, at den kommende Produktionschef er god til at formidle for at sikre ejerskab i beslutninger og få skabt forståelse for de tiltag, du har udvalgt og vil gennemføre.

Kulturen

Det er en meget moderne uformel og handlingsorienteret kultur. Den er kendetegnet ved korte beslutningsveje og en positiv løsningsorienteret attitude med respekt for forskellighed. Der er højt til loftet og et godt humør. Det er en sund velfungerende virksomhed, som successivt skal videreudvikles og konkurrenceevne fremtidssikres. Medarbejderne er glade for at møde på arbejde, og mange har lang anciennitet.

Der indkaldes løbende til samtaler til den helt rette person er fundet. FoodCareer.dk, Christian Saabye Simonsen svarer gerne på spørgsmål på mobil 5130 6866. Din motiverede ansøgning og CV sendes via nedenstående link. Alle kandidater behandles med absolut diskretion.

Employment Type
Full-time
Job Location
H E Bluhmes Vej 30, Esbjerg, 6700
Date posted
juli 8, 2024
PDF Export
Close modal window

Thank you for submitting your application. We will contact you shortly!